Wybór ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2012 rok

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2012 roku.