Wyłożenie Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Rembelszczyzny i Wólki Radzymińskiej

Wyłożenie Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Rembelszczyzny i Wólki Radzymińskiej