Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi – 22 czerwca do 3 lipca 2020 r., Stanisławów Pierwszy