ZAKUP LAPTOPÓW DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA – wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Nieporęt złożyła wniosek na zakup  sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 79 980 zł. Zostały one
w całości przeznaczone na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość. Otrzymane środki pozwoliły na zakup 31 laptopów, które zostaną przekazane do szkół.

   Z uwagi na zbyt małą liczbę komputerów w stosunku do liczby potrzebujących, nauczyciele i uczniowie pozbawieni dostępu do komputerów lub mający do nich bardzo utrudniony dostęp, pozbawieni w związku z tym możliwości realnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, zostaną wskazani przez dyrektorów szkół.