Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 09 lutego 2011 r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 r.