Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Ochrona zabytków gminy Nieporęt, prace renowacyjno-konserwatorskie pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej”.

2020