Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gmina Nieporet z dnia 10 marca 2011r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011r.