Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 16 marca 2020 r w sprawie ustalenia kategorii spraw podlegających rozpoznaniu w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.