Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem