Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011 rw sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2011 roku w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych.