Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Nieporęt.

1 2