Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury – opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej, zawierającej artykuły dotyczące historii Nieporętu oraz gminy Nieporęt, w sposób przekrojowy przedstawiające okres od początku XX wieku do współczesności.

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury – opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej, zawierającej artykuły dotyczące historii Nieporętu oraz gminy Nieporęt, w sposób przekrojowy przedstawiające okres od początku XX wieku do współczesności.