Zarządzenie Prezydenta m.st.Warszawy w sprawie przepisów porządkowych o zawieszeniu pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego …