Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi (….) ws. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt

zarz.55