Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2013 r.