ZAWIADOMIENIE o uzgodnieniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki ew. nr 256/1 obręb Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt, podmiot gospodarczy działający pod nazwą HSM RECYCLING s.c.