Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych – droga krajowa nr 61