Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie

00000001