Zawiadomienie o wycofaniu ogłoszenia z dnia 28.04.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wycofaniu ogłoszenia z dnia 28.04.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko