Zawiadomienie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki ew. nr 256/1 dla ELECTRONIC WIZARDS s.c.