Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki ew. nr 256/1 dla HSM RECYCLING s.c.,