Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. III etap realizacyjny.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. III etap realizacyjny.