Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 maja 2016 r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adomowo – BS Plebanka. II Etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow legionowski, gm. Nieporęt. Odcinek od km 90+214,50 do km 91+289,60 oraz od km 92+103,80 do km 93+053,00”.