Zawieś swój bilet długookresowy ZTM

Warszawski Transport Publiczny
wprowadza nowe lepsze rozwiązanie dla zawieszenia biletu długookresowego na czas przebywania w domu. Już nie trzeba wychodzić z domu, ani wysyłać maili. Wystarczy wejść na specjalną stronę i podać numer Karty Miejskiej!

Strona jest dostępna pod adresem ➡️ https://zawieswkm.wtp.waw.pl/Zobacz więcej