ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON WE WRZEŚNIU

W związku z wrześniowym odbiorem odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), odpadów niebezpiecznych i tekstyliów – prosimy, aby wszyscy mieszkańcy, u których w gospodarstwach domowych zalegają zużyte opony wystawili je w dniu odbioru ww. odpadów. Nie będą odbierane opony samochodów ciężarowych.