Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odpady_temin22