Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!
Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał, który upływa 15 maja 2014 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. II kwartał 2014 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. kwiecień 2014 r., maj 2014 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.