Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał, który upływa 17 marca 2014 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. I kwartał 2014 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. styczeń 2014 r., luty 2014 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Ponadto informujemy, że Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości z tytułu opóźnionych lub niezrealizowanych opłat, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.