Zmiana lokalizacji odbioru odpadów niebezpiecznych w Michałowie-Grabinie

W związku z trwającymi pracami remontowymi nastąpi zmiana lokalizacji odbioru odpadów niebezpiecznych w Michałowie-Grabinie z ul. Przyrodniczej 15 na skrzyżowanie ul. Kwiatowej z ul. Żywiczną. Godziny odbioru oraz termin pozostają bez zmian (21 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:15-12:15).