Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu od poniedziałku 25 maja

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Nieporęt obsługa bezpośrednia odbywa się z uwzględnieniem poniższych zasad.

  1. Obsługa mieszkańców na terenie Urzędu Gminy Nieporęt odbywa wyłącznie na parterze Urzędu – wejście główne od ul. Jana Kazimierza.
  2. Do obsługi interesantów w Urzędzie przygotowane zostały stanowiska obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
  3. Do kontaktu bezpośredniego z interesantem będą proszeni pracownicy merytorycznych  komórek organizacyjnych.
  4. W Urzędzie  możliwe jest dokonanie płatności bezgotówkowej – kartą z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt. 1-3.
  5. Każda osoba przebywająca na terenie Urzędu, ze względu na wymogi wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa. Zapewniony jest  bezdotykowy dozownik z płynem do odkażania rąk.
  6. Do odwołania Urząd otwarty jest w godzinach 8:00 – 16:00;

Jednocześnie apelujemy, aby w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych skorzystać z możliwości ich zrealizowania drogą elektroniczną (e-mailowo: urzad@nieporęt.pl; poprzez platformę EPUAP) lub telefoniczną.