Zwolnienie z odpłatności za wymianę dokumentów, związaną ze zmianą numerów porządkowych

W związku z porozumieniem zawartym przez Wójta Gminy Nieporęt ze Starostą Powiatu Legionowskiego oraz podjęciem uchwały przez Radę Powiatu Legionowskiego, mieszkańcy Gminy Nieporęt (osoby zameldowane) objęci zmianą numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza i ulic bezpośrednio z nią sąsiadujących, zostali zwolnieni z opłat związanych z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Zwolnienie obowiązuje w okresie 6 miesięcy.

Do załatwienia sprawy potrzebne są: kserokopia prawa jazdy, otrzymane z gminy zaświadczenie o zmianie numeru porządkowego, nowy dowód lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.