Zwolnione z opłat podatkowych grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”

Uchwałą nr XLVII/91/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rada Gminy Nieporęt zwolniła z opłat podatkowych grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, które nie są drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. nie jest ustalany wymiar podatku za drogi, w przypadku sklasyfikowania ich w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”.