Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinnien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nieporęt w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosić będzie: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz wniosek można otrzymać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt (pokój nr 30, II piętro, tel. (22) 767 04 47), lub pobrać ze strony internetowej www.nieporet.pl

Do pobrania: