REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH   DLA UCZNIÓW

ZE SZKÓŁ GMINY NIEPORĘT

POD HASŁEM:

„100 LAT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Impreza sportowa organizowana przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
 2. Celem Imprezy jest wzrost zainteresowania tradycją poprzez uczczenie w formie sportowej 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz promocja Gminy Nieporęt.
 3. W Imprezie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół z gminy Nieporęt.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły i gminy.
 5. Patronem imprezy sportowej jest Wójt gminy Nieporęt.

 

& 2. RODZAJE ZAWODÓW SPORTOWYCH

 1. Gra orientacyjno–biegowa „Zdobądź Flagę” dla klas  0-3 oraz 4-7
 2. Piłka siatkowa plażowa dla klas 8 i III gimnazjum
 3. Sztafeta pływacka dla klas 1-8

 

& 3. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW SPORTOWYCH

 1. Miejsce występowania zawodów sportowych:
 2. Gra „Zdobądź flagę” boisko Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
 3. Piłka siatkowa plażowa – boisko do piłki plażowej przy szkole podstawowej w Stanisławowie Pierwszym
 4. Sztafeta pływacka – basen Aqua Park Fala w Stanisławowie Pierwszym
 5. Uroczyste otwarcie Igrzysk Sportowych i prezentacja poszczególnych szkół na boisku szkolnym.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną – pielęgniarka szkolna i obsługa ratownicza basenu.
 7. Każda szkoła zgłasza swój udział w zawodach na tydzień przed imprezą sportową.
  • Karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1

 

 

 1. Termin zawodów :

1a.b –  18 września 2018r. w godzinach 9.00 – 12.00

1c .- 22 października 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00

 1. Zgłoszenie w imprezie sportowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Stan zdrowia uczestników pozwala na wzięcie udziału w imprezie sportowej

 

& 4. ZASADY GRY „ZDOBĄDZ FLAGĘ”

 1. Uczestnikami gry są reprezentacje szkół podstawowych z Gminy Nieporęt.
 2. Z każdej szkoły wybrana jest reprezentacja w kategorii klas 0-3, oraz kategorii 4-7.
 3. Drużyny w obu kategoriach wiekowych składają się z jednej dziewczynki i jednego chłopca z każdej klasy, w sumie drużyna liczy ośmioro dzieci.
 4. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby flag (woreczki gimnastyczne) drużyny przeciwnej.

5.Gracze dzielą się na dwie drużyny . W każdej drużynie ustawione są trzy bazy z trzema flagami               w każdej.

 1. Bazę stanowi kółko hula-hop, w którym są umieszczone po trzy flagi.
 2. Każda drużyna na swojej końcowej linii boiska będzie miała ustawioną bramkę na zdobyte flagi.
 3. Ilość zdobytych flag stanowi liczbę zdobytych punktów.
 4. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy ustawieni są na swoich połowach boiska. Gra rozpoczyna się gwizdkiem sędziego. Zawodnicy po sygnale rozpoczynającym grę biegną na stronę przeciwnika                         w celu zdobycia flagi.
 5. Zawody sportowe będą rozgrywane systemem każdy z każdym.
 6. Zawodnik atakujący będący na połowie przeciwnika zostanie dotknięty przez obrońcę musi wrócić na swoją połowę boiska (bierna postawa powracającego)
 7. Jeden zawodnik może jednorazowo wykraść z bazy tylko jedną flagę.
 8. Flagi nie można podawać innym zawodnikom ze swojego zespołu.
 9. Obrońca który dotknął zawodnika z wykradzioną flagą, ma obowiązek odnieść ją do swojej bazy.
 10. Zawodnicy nie mogą stać w swoich bazach (hula – hop).
 11. Zawodnik, który opuści pole gry, musi wrócić na swoją połowę i ponownie rozpocząć próbę zdobycia flagi.
 12. Czas gry 2x 5 min z przerwą 2 min.

 

& 5. ZASADY TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

 1. Uczestnikami turnieju piłki siatkowej plażowej są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjalnych.
 2. Każda szkoła wystawia po dwie drużyny – pary składające się z dziewcząt lub chłopców z klasy 8 szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.
 3. Turniej rozgrywany jest systemem grupowym każdy z każdym.
 4. Mecz pomiędzy poszczególnymi drużynami składa się z jednego seta do 21 pkt.

 

& 6. ZASADY SZTAFETY PŁYWACKIEJ

 1. Uczestnikami zawodów pływackich są dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych gminy Nieporęt startujących w sztafecie 8x25m.
 2. Reprezentacja szkoły składa się z ośmiu osób z klas 1-8.
 3. W zawodach biorą udział reprezentacje szkół dziewcząt i chłopców na dystansie 25 m.
 4. Starty w sztafecie następują w kolejności klas od pierwszej do ósmej.
 5. Zawodnicy klas pierwszych startują obowiązkowo z makaronem, pracując nogami bez używania rąk.
 6. Zawodnicy od klasy drugiej do ósmej, pokonują dystans 25 m. sposobem dowolnym.
 7. Zmiana II, IV, VI i VIII startuje tylko z wody.

 

& 7. NAGRODY

 1. Miejsca I – III medale, puchary i sprzęt sportowy (plecaki, koszulki, bluzy, ręczniki)
 2. Miejsca I – VI dyplomy.

 

& 8 . ZAPOTRZEBOWANIE

 1. 40 znaczników w postaci koszulek (20 białych i 20 czerwonych)
 2. 40 woreczków gimnastycznych (20 białych i 20 czerwonych)
 3. 120 czepków biało czerwonych.
 4. 200 balonów (100 białych, 100 czerwonych).
 5. 20 pachołków ( 10 białych, 10 czerwonych).
 6. Woda mineralna dla uczestników 250 butelek 0,5 l. plus soczki.
 7. Batony lub inny rodzaj słodkiego poczęstunku.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
 2. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

 

 

Załączniki:

Zgłoszenie uczniów na zawody – w zformacie .odt, w formacie pdf.