222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Nabożeństwo koncelebrowane było przez księży proboszczów Jerzego Sieńkowskiego, Piotra Jędrzejewskiego, księdza ppłka Waldemara Rawińskiego i księdza kanonika Zbigniewa Brzozowskiego. Mszę św. uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Legionowie, OSP w Kątach Węgierskich, OSP w Nieporęcie, OSP w Wólce Radzymińskiej, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej.

Obecni byli harcerze 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt. We mszy uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wicestarosta Powiatu Legionowskiego, przedstawiciele służb mundurowych: 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Związku Kombatantów RB i BWP Koła w Legionowie, Komisariatu Policji w Nieporęcie i Straży Gminnej, Honorowi Obywatele Gminy Nieporęt, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu, Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego, Platformy Obywatelskiej Koła Nieporęt, mieszkańcy, radni, sołtysi.

Następna część uroczystości odbyła się na Placu Wolności przy pomniku pod Dębem Wolności. W okolicznościowym przemówieniu wójt Maciej Mazur przypomniał znaczenie Konstytucji 3 maja dla pokoleń Polaków, jej wartość jako ideowego testamentu twórców, który stał się inspiracją dla artystów i ważnym elementem edukacji patriotycznej. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem, które odbyło się przy czynnym udziale harcerzy.