4 czerwca – Święto Wolności

Cała Polska świętowała 25 rocznicę wyborów przeprowadzonych 4 czerwca 1989 roku, będących rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.

Również Rada Gminy Nieporęt postanowiła uhonorować rocznicę tego wydarzenia, organizując uroczystą sesję. Radni przyjęli uchwałę, w której postanowili „ (…) Uczcić 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce, które zakończyły się zwycięstwem „Solidarności”. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. (…) Rada Gminy Nieporęt wyraża szacunek wszystkim osobom, które swoimi działaniami wytyczyły drogę ku demokratycznej i wolnej Polsce (…).”

O panującej wówczas w kraju i w gminie atmosferze nadziei, jaką dawało poczucie odzyskanej Wolności opowiadał podczas sesji Jan Kaliński, będący wówczas przewodniczącym gminnego Koła Solidarności. Pierwsze wolne wybory samorządowe, które miały miejsce rok później, dały szansę lokalnym wspólnotom na rozwój gospodarzy, społeczny i kulturalny, zmieniły też świadomość obywatelską. Refleksjami o tym, jak daleko zaszły zmiany w gminie Nieporęt w ciągu minionego ćwierćwiecza, czy wykorzystaliśmy historyczną szansę, podzielili się przedstawiciele gminnego samorządu związani z nim od wielu lat– wójt Maciej Mazur, dyrektor GOSiR Andrzej Kula, dyrektor GZO – Henryka Galas. Rozwój infrastruktury, nowe drogi, szkoły, ośrodki kultury, baza sportowa, pozyskiwane środki unijne umożliwiające realizację dużych inwestycji sprawiły, że możemy być dumni ze swojej Małej Ojczyzny i naszych wspólnych dokonań. Dotychczasowe działania kontynuować będą młodzi obecnie mieszkańcy, których reprezentowali podczas sesji harcerze ze Szczepu 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i kulturalnym gminy.

Artystyczną oprawę Święta Wolności przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławie Pierwszym. W szkole przygotowana została wystawa przedmiotów codziennego użytku z lat 80. i 90., które w części zwiedzających wzbudziły żywe wspomnienia, a chór pod kierunkiem Barbary Jankowskiej wykonał utwory związane z ruchem Solidarności.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom uroczystości za obecność, podzielenie się wspomnieniami i wspólne przeżywanie Święta Wolności.