75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, radny Jarosław Koperski, Ksiądz Proboszcz Marek Kruszewski. Asystę zapewnili harcerze 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt, którzy również złożyli kwiaty.

Wiązanki spoczęły przy pomniku pod Dębem Wolności w Nieporęcie oraz na cmentarzu parafialnym na grobach rozstrzelanych żołnierzy AK, mieszkańców gminy, dowódcy III Batalionu I Rejonu VII Obwodu AK „Obroża” Bronisława Tokaja i nieznanego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku.

Harcerze uczcili pamięć członków Szarych Szeregów, działających podczas wojny w Zegrzu Południowym.