Bezpieczni w drodze do szkoły!

Celem zajęć było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Przez cały dzień strażnicy spotykali się z uczniami poszczególnych klas, prezentując wykłady dostosowane do wieku odbiorców, mówiące o poruszaniu się po drodze, zarówno pieszo jaki i na rowerze. Omówili też najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych i przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Po części teoretycznej uczniowie zostali przeszkoleni na specjalnie utworzonym na boisku placu manewrowym, gdzie przypomnieli sobie podstawowe znaki i przepisy ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drodze jest szczególnie istotnym tematem, zwłaszcza, że wielu uczniów porusza się po drogach samodzielnie, nierzadko korzystając z poboczy i przejść nie posiadających sygnalizacji świetlnej.

Dziękujemy Straży Miejskiej m.st. Warszawy za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.