Bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 1999 zameldowanych w gminie Nieporęt.

Szanowni Państwo

Gmina Nieporęt podjęła realizację „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014” obejmującego bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 1999 tj. w wieku 12 lat, zameldowanych w gminie Nieporęt.

Całkowity koszt realizacji szczepień sfinansowany zostanie z budżetu Gminy Nieporęt.
Miejscem realizacji Programu jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Nieporęcie, ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

Koordynatorami działań w ramach Programu jest położna środowiskowa pracująca w SP ZOZ w Nieporęcie oraz dyrektor SP ZOZ w Nieporęcie.
Informacje dotyczące programu zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt (www. nieporet.pl), w BIP SP ZOZ w Nieporęcie (www. spzoz.nieporet.pl- w zakładce programy profilaktyczne), w gazecie lokalnej „Wieści Nieporęckie”.
Informacje zostaną przekazane do dyrekcji szkół gminnych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie i Ośrodku Zdrowia w Zegrzu Południowym.

Założenia:

1) Bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 1999 tj. w wieku 12 lat zameldowanych w gminie Nieporęt – szczepienie będzie dobrowolne, po wyrażeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa w Programie rodzica/ opiekuna (prawnego opiekuna) dziecka objętego Programem.
Szczepienie obejmuje podanie 3 dawek szczepionki uodporniającej na wirusa HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego).

2) Przyjęty harmonogram działań:
a)Od 1 marca 2011 r. zbieranie pisemnych Deklaracji uczestnictwa w Programie szczepień ochronnych przeciw rakowi szyjki macicy (dostępnej w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nieporęcie oraz na stronie BIP SP ZOZ w Nieporęcie) stanowiącej zgłoszenie do Programu, zgodę rodzica/ opiekuna (opiekuna prawnego) na wykonanie szczepienia oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy realizacji Programu.
Deklaracje muszą być złożone w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nieporęcie najpóźniej do 20 marca 2011r.
b. Zakup szczepionek- działania organizacyjne zakładu -marzec 2011r.
c. Przeprowadzenie szczepienia: szczepionka podawana będzie 3- krotnie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie po uprzednim umówieniu terminu szczepienia z położną środowiskową Przyjęty harmonogram szczepień będzie zgodny z zaleceniami producenta szczepionki.

Celem szczepień jest wyeliminowanie zachorowań zależnych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nadrzędnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. Szczepienie rekomendowane jest przez wiele światowych i polskich organizacji medycznych.
Mając na względzie poprawę zdrowia naszych mieszkańców zapraszam do korzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych.

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur

Deklaracja uczestnictwa