Białobrzescy miłośnicy Norwida wyróżnieni

Organizatorami Konkursu są Tadeusz Bulik – Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Konkurs był objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Starosty Powiatu Wołomińskiego – Piotra Uścińskiego. Miłośnicy poezji prezentowali wybrane utwory Norwida w jednej z trzech kategorii: recytacji indywidualnej, teatrze jednego aktora oraz poezji śpiewanej. Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Białobrzegach reprezentowali zwycięzcy szkolnego etapu Konkursu Norwidowskiego, uczniowie klasy VI: Kuba Danaj, Michał Dukaczewski i Paweł Strupiechowski. Kuba Danaj za recytację wiersza „Do wroga” otrzymał III miejsce, a Paweł Strupiechowski został wyróżniony za recytację wiersza „Ciemność”. Po przesłuchaniu recytatorów uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w warsztatach aktorskich, które dla recytatorów szkół podstawowych prowadził aktor pan Andrzej Ferenc. W czasie zajęć miłośnicy poezji Norwida dowiedzieli się, że milczenie jest równie ważne jak słowo. Ćwicząc milczeli, zmuszając słuchaczy do oczekiwania na słowo. Uczyli się nawiązywania kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Raz jeszcze, pod kierunkiem pana Andrzeja Ferenca, interpretowali teksty poetyckie C. Norwida. Ćwiczyli trudną umiejętność zadawania pytań, akcentowania. Pobyt w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce jest cenną lekcją dla młodych recytatorów. Gratulujemy naszym uczniom sukcesu. Brawo!