Budowa kanalizacji sanitarnej w Ryni

Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi dokończenie budowy opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyńskiego. Koszt inwestycji to blisko 8,6 mln złotych, dofinansowanie wyniesie 81% poniesionych kosztów.

W ulicy Głównej realizowane są prace w rejonie ośrodka Allianz i w sąsiedztwie ogródków działkowych. Kładzione są tam kanały grawitacyjne, w ul. Radzymińskiej prace zostały już zakończone. W rejonie ośrodka Allianz i na parkingu ośrodka Promenada zbudowano zbiorniki przepompowni. Kolejna przepompownia powstanie w rejonie ogródków działkowych.

Zakończenie robót w ulicy Głównej planowane jest w końcu czerwca.

Po zakończeniu inwestycji ścieki skierowane zostaną do istniejącej przepompowni w Białobrzegach, a następnie poprzez opaskę kanalizacyjną do oczyszczalni w Orzechowie.