Centrum Medyczne Nieporęt po modernizacji

Prace modernizacyjne w ośrodku trwały od lipca 2013 roku. Ich realizacja była niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania obiektu do standardów obowiązujących w placówkach medycznych, które określa Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich spełnienie ułatwia podpisanie kontraktów na świadczenie usług medycznych, daje też możliwość rozszerzenia ich zakresu.

O tych aspektach zakończonej modernizacji, a także o innych pozytywnych jej rezultatach, była mowa w Centrum Medycznym Nieporęt, podczas Dnia Otwartego. W spotkaniu udział wzięli pracownicy ośrodka, z Prezes Anną Górecką, Wicestarosta Robert Wróbel, Wójt Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, Radna Powiatu Bogusława Tomasik, radni, sołtysi, księża proboszczowie Władysław Trojanowski i Tomasz Osiadacz, Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt Krystyna Malinowska-Lerman, która przez 52 lata pracowała w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie oraz mieszkańcy. Wójt Mazur podziękował Radzie Gminy oraz sołtysom, za podjęcie decyzji o zmianie formy organizacyjno-prawnej ośrodka – przekształceniu go w spółkę Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., a następnie o przystąpieniu do modernizacji budynku. Zrealizowane prace budowlane poprawiły jego stan techniczny oraz zwiększyły liczbę gabinetów lekarskich. Dobudowanie łącznika pozwoliło na przeznaczenie dużej części obiektu na potrzeby wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Wszystkie gabinety wyposażone zostały w nowe meble i sprzęt. Pomieszczenia dwóch poradni, dla dzieci chorych i zdrowych, mają bardzo przyjazny wystrój. Ściany gabinetów i korytarza ozdobione zostały sympatycznymi postaciami z bajek. Przy CMN zbudowany został także duży parking.

Koszt zrealizowanych prac budowlanych wyniósł 1 mln 255 tys. zł.

Na ostatniej sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału spółki o

302,5 tys. zł i przeznaczeniu ich na zakup specjalistycznego sprzętu dla ośrodka.

Obecnie Centrum Medyczne Nieporęt oferuje w ramach NFZ świadczenia w poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, kardiologicznej, alergologicznej, otolaryngologicznej, ginekologiczno-położniczej. Jest także gabinet stomatologiczny oraz przyjmuje lekarz medycyny pracy. Tak szeroki zakres usług jest rzadkością w ośrodkach zdrowia prowadzonych przez samorządy.

Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez Centrum Medyczne Nieporęt w zmodernizowanych, przyjaznych dla pacjentów pomieszczeniach.

Galeria fotograficzna