Czwartkowe spotkanie z historią

Zainteresowani związkami Nieporętu z Wazami spotkali się w gościnie użyczonym przez pana Krzysztofa Kostro lokalu „Zagłobianka”. Ta znana wszystkim restauracja z pięćdziesięcioletnią tradycją, otrzymała nowy ciekawy wystrój i wydaje się być sprzyjającym miejscem dla historycznych rozważań. Podczas pierwszego spotkania Stowarzyszenie postanowiło przypomnieć zainteresowanym, jak doszło do lokalizacji dworu myśliwskiego Wazów na terenie Nieporętu. Opowiedział o tym Włodzimierz Bławdziewicz, regionalista nieporęcki, który swą wypowiedź podpierał licznymi rycinami ilustrującymi sylwetki i stroje tamtej epoki. Tak zorganizowane wystąpienie pobudziło zainteresowanie i wyobraźnię słuchaczy, a także zachęciło do ciekawych wypowiedzi i pytań dotyczących minionej epoki.

To dla Stowarzyszenia dobry początek, a za zgodą pana Kostro już planujemy następne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, tym razem w drugi czwartek czerwca. Mamy nadzieję, że tak przekazywana historia zaciekawi mieszkańców oraz sympatyków naszej gminy i będzie to początek długiego cyklu wymiany informacji.

Zapewniamy, że kolejne tematy będą równie ciekawe.

Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne

Foto

Foto

Foto