Demokracja w szkole – czy jest potrzebna?

Już tradycją stało się, że uczennice naszego gimnazjum starają się o uczestnictwo w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Do dyskusji zaprosiłyśmy samorządowców z naszej gminy m.in. Wójta Gminy Nieporęt Sławomira Macieja Mazura, Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt Eugeniusza Woźniakowskiego, radnych gminy i powiatu. Na spotkanie przybyli również dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów uczniowskich z uczniami.

Na początku spotkania został odczytany regulamin dyskusji. Następnie została wyświetlona prezentacja multimedialna. Jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszego gimnazjum. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Nieporęt i Przewodniczący Rady Gminy. Po części wstępnej rozpoczęła się prawdziwa, ożywiona dyskusja. Każdy chciał wyrazić swoją opinię na temat demokracji i pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum. Na koniec debaty zostało przeprowadzone głosowanie „Czy demokracja w szkole jest potrzebna?”. Uczestnicy po burzliwych obradach jednogłośne opowiedzieli się za demokracją w szkole. Spotkanie potwierdziło, że samorządowi uczniowskiemu potrzebne są zmiany i ważne jest, by głośno o nich mówić.
Po krótkim podsumowaniu przez Panią Dyrektor Barbarę Skrzypkiewicz goście wpisali się do kroniki szkoły i oddali się degustacji domowych wypieków uczniów klasy 2a.

Obszerna relacja z debaty zawierająca galerię zdjęć i film dostępna jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.gim.nieporet.pl