Gminne inwestycje

Barokowa oświetlona

Zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicy Barokowej w Stanisławowie Pierwszym.

Przy ulicy Barokowej stanęło 5 słupów oświetleniowych, na odcinku długości 164 metrów.
Wykonawca był Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Energetycznych ELBIS z Wołomina.
Koszt prac wyniósł 22 tys. zł.

Przebudowa budynku OSP w Kątach Węgierskich

Dobiegają końca prace przy przebudowie siedziby OSP w Kątach Węgierskich.

Dobudowane pomieszczenie garażowe jest już prawie gotowe, pozostało wykonanie nawierzchni podłogi w formie wylewki żywicznej. Zlecono także wykonawcy zagospodarowanie terenu wokół budynków OSP i Ośrodka Kultury – położone zostaną płyty eko i wymieniona brama.
Termin ukończenia prac, których koszt wyniósł 30 tys. zł, upływa 30 września.

Przebudowa kładki w Nieporęcie

Ogłoszony został przetarg na przebudowę kładki na Kanale Żerańskim w Nieporęcie. Jednocześnie Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania inwestycji w kwocie 500 tys. złotych.

Przewidziane prace budowlane mają na celu poprawę stanu technicznego kładki, a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu. Istotną zmianą jest budowa dwóch pochylni, które ułatwią korzystanie z kładki osobom niepełnosprawnym. Przebudowa kładki wpłynie również na poprawę atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy, a szczególnie samego Nieporętu, ułatwiając pokonanie tego odcinka trasy rowerzystom. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w ramach zakresu „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Wniosek zaopiniowany został pozytywnie, co równoznaczne jest z zarezerwowaniem środków finansowych na jego realizację. Ostatnim etapem jest weryfikacja dofinansowania przez Urząd Marszałkowski, zakończona, miejmy nadzieję, podpisaniem umowy.

Oferty w ogłoszonym przetargu można składać do dnia 26 września. Przewidziany termin ukończenia realizacji inwestycji to sierpień 2013 roku.