Gminne inwestycje

Ogłoszone przetargi:

– Budowa ulicy Warsztatowej w Stanisławowie Pierwszym

Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji na odcinku 320 metrów oraz odwodnieniem powierzchniowym (dren francuski). Skarpa wzmocniona zostanie płytami eko. Termin wykonania prac upływa 30.04.2015 r.
Termin składania ofert – do 2 lutego.

– Budowa ulicy Rumiankowej w Nieporęcie – II etap

Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki z wjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym, na odcinku 140 metrów. Zamontowane zostaną także 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym. Termin wykonania prac upływa 30.04.2015 r.
Termin składania ofert – do 2 lutego.

– Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie – III etap

Wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny z wjazdami do posesji na odcinku 320 metrów, o nawierzchni z kostki. Termin wykonania prac upływa 30 maja.
Termin składania ofert – do 9 lutego.

– Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Józefowie – III etap

Wybudowanych zostanie 5 punktów świetlnych na odcinku długości 170 metrów. Termin wykonania prac upływa 14.05.2015 r.
Termin składania ofert – do 9 lutego.

– Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bursztynowej w Rembelszczyźnie i ulicy Regatowej w Stanisławowie Pierwszym

Zaplanowano budowę 1052 metrów sieci wodociągowej w terminie do 15.05.2015 r.
Termin składania ofert – do 29 stycznia.

– Budowa sieci wodociągowej w ulicy Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym

Zaplanowano budowę 953 metrów sieci wodociągowej w terminie do 21.08.2015 r.
Termin składania ofert – do 5 lutego.