Gminne uroczystości 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej

14 sierpnia przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej zgromadzili się mieszkańcy, wojsko, przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, kombatantów, policji, straży pożarnej, szkół, harcerzy i stowarzyszeń. Oprawę uroczystości zapewniła Kompania Honorowa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz liczne poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęła polowa msza św. koncelebrowana przez księży Piotra Jędrzejewskiego i Piotra Śliwkę, z udziałem zespołu wokalnego ze Stanisławowa Drugiego. W kazaniu przywołana została postać bohaterskiego kapelana Piotra Skorupki, który poległ w walce towarzysząc swoim żołnierzom.

Po mszy, przybyłych na uroczystość powitał Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur. W swoim wystąpieniu przypomniał znaczenie kampanii wojennej 1920 roku oraz historię pomnika, przy który odbywa się uroczystość. Ufundował go, w hołdzie dowódcy porucznikowi Stefanowi Pogonowskiemu oraz poległym wraz z nim żołnierzom, Korpus Oficerski 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. W 1924 roku odsłonięcia pomnika dokonał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Woliński, a poświęcił świadek ówczesnych wydarzeń, Kardynał Aleksander Kakowski.

W następnej części uroczystości odczytany został Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kwiaty przy pomniku złożyli przedstawiciele: samorządu Gminy Nieporęt, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 9. Batalionu Łączności Dowództwa Garnizonu Warszawa, Koła Powiatowego Związku Kombatantów RB i Byłych Więźniów Politycznych, Starostwa Powiatowego w Legionowie, Starostwa Powiatowego w Wołominie, Miasta Ząbki, Miasta i Gminy Radzymin, Miasta Legionowo, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Komisariatu Policji w Nieporęcie, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, OSP w Wólce Radzymińskiej, ZSZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, SP im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Radzymina, Stowarzyszenia Miłośników Historii Regionu Gminy Nieporęt, Towarzystwa Przyjaciół Nieporętu.

Obchody rocznicowe zakończyły rozmowy przy wojskowej grochówce.
15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, odbyła się uroczysta msza św. w kościele N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym, z udziałem przedstawicieli samorządu Gminy Nieporęt oraz harcerzy z 329. drużyn harcerskich i gromad zuchowych Nieporęt. Podniosłym momentem było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych za Ojczyznę, przy której wartę honorową pełnili żołnierze 9. Batalionu Łączności Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wiązanki kwiatów złożone zostały również w miejscach pamięci narodowej: przy pomniku na Placu Wolności w Nieporęcie, na grobie Nieznanego Żołnierza przy ulicy Nowolipie oraz przy pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii