Godziny odbioru odpadów komunalnych

Pojemniki z odpadami niepodlegającymi segregacji (zmieszanymi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiać poza teren nieruchomości np. ustawiać przy furtce, nie później niż do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem), nie później niż do godziny 7.00 (rano).

Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00.
Przy odbiorze odpadów segregowanych firma zostawi nowe worki do selektywnej zbiórki na kolejny miesiąc.