Historyczne porozumienie

W Urzędzie Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur i Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki podpisali historyczne porozumienie kończące proces przyłączania sołectwa Michałów-Reginów do Gminy Wieliszew.

Sołectwo Michałów-Reginów zostało przyłączone do Gminy Wieliszew na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2007 w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania statusu miast (Dz. U. z 2007 nr 136 poz. 961). Szczegółowe ustalenia dotyczące przekazania części nieruchomości spowodowały istotne rozbieżności. Sprawy do tej pory nie udało rozstrzygnąć się w sądzie administracyjnym. Po wyborach samorządowych nowy Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur zawarli kompromis, efektem którego jest podpisanie porozumienia.

Wymaga ono jeszcze potwierdzenia przez Radę Gminy Wieliszew i Radę Gminy Nieporęt. „Cieszę się, że doszliśmy z wójtem Pawłem Kownackim do porozumienia. Obie strony uznały, że dla dobra mieszkańców gmin, konieczne jest osiągnięcie kompromisu. Nasz powiat słynie przecież z dobrej współpracy gospodarzy i chcemy, aby nadal tak było. Tylko w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek możemy budować naszą przyszłość” – powiedział po podpisaniu porozumienia Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur.