I sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Pierwszą część sesji poprowadziła Zenobia Sołtys, już po raz czwarty wybrana radną. Gośćmi sesji byli m.in. Poseł na Sejm RP Zenon Durka oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Hieronim Czernicki. Złożył on 15 radnym serdeczne gratulacje oraz wręczył zaświadczenia o wyborze. Nastąpił uroczysty moment ślubowania, które każdy radny składał imiennie. Poseł Durka przekazał zebranym na sali życzenia owocnych obrad i udanej współpracy dla dobra mieszkańców gminy. Po wyborze komisji skrutacyjnej, radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – ponownie powierzyli tę funkcję Eugeniuszowi Woźniakowskiemu. Również po głosowaniu na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy okazało się, że po raz kolejny zdecydowaną większością głosów wybrany został Ma